1 – PENSJONIJIET

                  int(6)
                

O1

Żieda ta’ €780 lill-pensjonanti kollha

 • l-ikbar żieda li qatt ħadu l-pensjonanti f’sena waħda
                  int(6)
                

O2

Tibda ssir ġustizzja mal-pensjonanti li twieldu qabel l-1962

                  int(6)
                

O3

7,000 pensjonant tar-romol se jirċievu żieda oħra addizzjonali mal-pensjoni

                  int(6)
                

O4

6,000 pensjonant tas-servizz se jibbenefikaw minn titjib fil-pensjoni

                  int(6)
                

O5

Bonus addizzjonali għall-għoli tal-ħajja għall-pensjonanti tas-servizz

                  int(6)
                

O6

Inqas piż tat-taxxa fuq il-pensjonanti li jaħdmu

 • 17,000 pensjonant
 • €27 miljun

2 – FAMILJI

                  int(5)
                

O1

95,000 familja se jibbenefikaw minn tisħiħ fil-Mekkaniżmu Addizzjonali tal-COLA

 • Bejn €100 u €1,500 fis-sena
                  int(5)
                

O2

Żieda ta’ €250 fis-sena fiċ-Children’s Allowance

 • 62,000 tifel u tifla
 • €15.5 miljun
                  int(5)
                

O3

Żieda oħra fil-bonus għat-twelid jew adozzjoni

 • €400 €500 għall-ewwel wild jew adozzjoni
 • €400 €1,000 għat-tieni (jew aktar) wild jew adozzjoni
 • 3,200 familja
                  int(5)
                

O4

Aktar titjib fl-In-Work Benefit

 • 23,000 familja
                  int(5)
                

O5

Ċekk ieħor ta’ €150 In-Work Benefit lill-ħaddiema b’ħinijiet atipiċi

3 – ANZJANI

                  int(3)
                

O1

Żieda fl-iskema Carer at Home

 • €7,000 €8,000 fis-sena
                  int(3)
                

O2

Proġetti fuq Djar tal-Anzjani

 • Bormla
 • Msida
 • Għajnsielem
                  int(3)
                

O3

Klinika multidixxiplinarja ġdida fid-Dar tal-Anzjani tal-Furjana

4 – DISABILITA

                  int(3)
                

O1

€5.2 miljun għal assistenti personali biex jgħinu persuni b’diżabbiltà u lill-familji tagħhom

                  int(3)
                

O2

Żieda fit-tax credit għal terapiji ta’ tfal b’diżabbiltà

 • €200 €500 għal kull sena fuq kull wild b’diżabbiltà
                  int(3)
                

O3

Żieda oħra ta’ €487 fis-sena fil-Carer’s Grant

5 – SAHHA MENTALI

                  int(2)
                

O1

Pensjoni tal-invalidità għal persuni bi sfidi ta’ saħħa mentali

 • L-applikant jeħtieġ li jkollu 50 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali
                  int(2)
                

O2

Tkomplija tal-iskema ta’ krediti ta’ bolol lil persuni bi sfidi ta’ saħħa mentali

6 – NGO

                  int(1)
                

O1

Massimu ta’ €500 fi kreditu ta’ taxxa fuq donazzjonijiet lill-għaqdiet volontarji

7 – Cekk

                  int(2)
                

O1

Ċekk ieħor lill-ħaddiema kollha

 • 250,000 persuna
 • €26 miljun
                  int(2)
                

O2

Estiżi l-iskemi tat-tnaqqis fit-taxxa tal-Part-time u tal-Overtime

8 – XOGHOL

                  int(2)
                

O1

€40 miljun f’cash grants għall-intrapriżi żgħar u medji

                  int(2)
                

O2

Tisħiħ ta’ diversi skemi għall-intrapriżi

9 – TARGET

                  int(2)
                

O1

Strateġija Nazzjonali għall-ħarsien u t-trattament xieraq tal-annimali

                  int(2)
                

O2

Strateġija Nazzjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni

10 – INFRASTRUTTURA

                  int(2)
                

O1

Iktar investiment fl-infrastruttura tat-toroq u dik marittima

                  int(2)
                

O2

Investiment ta’ €90 miljun għat-tisħiħ tal-infrastruttura elettrika

11 – AMBJENT

                  int(3)
                

O1

80,000 metru kwadru ta’ spazji ħodor madwar Malta u Għawdex

                  int(3)
                

O2

Estensjoni ta’ għotjiet li jinċentivaw xiri ta’ vetturi u muturi elettriċi

                  int(3)
                

O3

Għotja għal min jixtri ekick scooter

12 – SIGURTA

                  int(3)
                

O1

Iktar investimenti fil-Qrati u fil-Forzi tal-Ordni

                  int(3)
                

O2

Żewġ ċentri ġodda biex tkompli tiġi miġġielda l-Vjolenza Domestika u Vjolenza abbażi tal-ġeneru

                  int(3)
                

O3

Investiment ġdid f’Panic Alarms għall-vittmi ta’ Vjolenza Domestika

13 – BALLUN

                  int(2)
                

O1

Tnaqqis fit-taxxa fuq id-dħul għal aktar persuni impjegati fl-isports

 • 7.5%
                  int(2)
                

O2

Investiment f’iktar proġetti kapitali sportivi

14 – ENERGIJA

                  int(1)
                

O1

Estensjoni tal-iskemi ta’ enerġija rinnovabbli fid-djar

15 – KERA

                  int(5)
                

O1

Tisħiħ fil-benefiċċju tal-Kera

Il-massimu li jista’ jingħata ser jiżdied:

 • €3,600 €4,200 għal persuna waħedha
 • €4,800 €5,400 għal familja b’wild wieħed
 • €5,000 €6,000 għal familja b’żewġ ulied jew aktar
                  int(5)
                

O2

Estensjoni tal-iskemi tat-tnaqqis fit-taxxa għall-First-Time Buyers u Second-Time Buyers

                  int(5)
                

O3

Żieda fl-għotja lill-First-Time Buyers fuq xiri ta’ proprjetà f’UCA jew proprjetà li ilha vakanti f’Għawdex

 • €30,000 €40,000
                  int(5)
                

O4

Kontinwazzjoni tal-inċentivi fiskali għal proprjetajiet isbaħ

                  int(5)
                

O5

Għotjiet għal restawr ta’ faċċati u proprjetajiet ta’ ċertu valur

16 – STUDJU

                  int(5)
                

O1

Allowance speċjali għal dawk li jkomplu jistudjaw wara l-età ta’ 16-il sena

 • €500 għal tliet snin
 • €7.5 miljun
                  int(5)
                

O2

Bini ta’ iktar skejjel ġodda

                  int(5)
                

O3

Rinnovar ta’ diversi skejjel madwar Malta u Għawdex

                  int(5)
                

O4

Żieda ta’ €64 fis-sena fl-istipendju għall-istudenti

                  int(5)
                

O5

Inkomplu nsaħħu l-programmi ta’ scholarships u tax credits lill-istudenti

17 – SAHHA

                  int(3)
                

O1

Iktar investiment fl-isptarijiet f’Mater Dei, San Luqa, Karin Grech, Monte Karmeli u dak ta’ Għawdex

                  int(3)
                

O2

Immodernizzar taċ-Ċentri tas-Saħħa madwar Malta u Għawdex u ftuħ ta’ kliniċi ġodda

                  int(3)
                

O3

Iktar mediċini ġodda fuq il-formolarju tal-Gvern